BCB Plzeň, spol.s r.o.
VÝMĚNÍKY PRO PŘENOS TEPLA  ALFA LAVAL
Alfa Laval je jedna z nejvýznamnějších a nejstarších švédských společností. V roce 1883 ji založil významný švédský technický génius, pan Gustav de Laval, společně se svým partnerem Oscarem Lemmem ml. (původně se firma jmenovala AB Separator), aby využil ve své době převratného vynálezu z roku 1878 - kontinuální odstředivky mléka.
V roce 1931 byl uveden do provozu první deskový výměník tepla, který zásadním způsobem zdokonalil pasterizaci mléka.
Alfa Laval je dodavatelem separátorů, výměníků tepla, čerpadel, ventilů a dalších zařízení, která najdou uplatnění zvláště v odvětvích průmyslu:  energetického (velká energetika, vytápění a příprava teplé vody, chladící systémy pro komunální použití a pro průmysl …), chemického (anorganická a organická chemie, petrochemie, výroba plastů a vláken, výroba papíru …), výroby železa, ocele a koksu, potravinářského (zejména výroba jedlých olejů a tuků, cukru, škrobu ...),  kvasného,  biotechnologického a farmaceutického průmyslu. Alfa Laval působí také v oblasti čištění odpadních vod, čištění olejů a provozních kapalin při obrábění kovů, membránové filtraci aj.
Produkty Alfa Laval se prodávají v přibližně 100 zemích (ve více než polovině z nich má Alfa Laval své obchodní zastoupení). Společnost má 27 velkých výrobních závodů (patnáct v Evropě, sedm v Asii, čtyři ve Spojených státech a 1 v Brazílii) a 70 servisních center.
Alfa Laval má v současnosti na celém světě okolo 12 000 zaměstnanců. Většina z těchto zaměstnanců je ve Švédsku, Dánsku, Indii, USA a ve Francii. Na českém trhu působí Alfa Laval již od roku 1920. V letech 1948 až 1987 působila forma Alfa Laval na českém trhu prostřednictvím svých partnerů a Švédské hospodářské komory. V roce 1991 byla založena Alfa Laval spol. s r.o., která dnes v České republice dodává zařízení a komponenty pro celou řadu aplikací.
Deskové výměníky tepla mají počátky v patentu, který si v roce 1878 registroval německý vynálezce Albrecht Dracke. Princip jeho zařízení, ve kterém jedna kapalina chladila jinou tím, že kapaliny proudily po obou stranách řady tenkých kovových desek, se stal základem konstrukce komerčního deskového pastéru Alfa Laval.
Za více než 130 let se deskové výměníky tepla vyvinuly a konstrukčně upravily v zařízení pro použití v tisícovkách různých aplikací v téměř všech odvětvích průmyslu. Dříve výměníky tepla sloužily výhradně k ohřívání a chlazení mléka, dnes pomáhají ohřívat a chladit například v průmyslových procesech, klimatizovat v budovách či zajišťovat teplou vodu pro stovky miliónů lidí.
Alfa Laval je špičkový světový výrobce dodávající výměníky tepla, které mají za každých okolností vynikající vlastnosti, patří k nim především vysoká tepelná účinnost a kompaktní konstrukce. Jedná se o výměníky tepla * rozebiratelné, * polosvařované a svařované, * mědí pájené, * celonerezové (spojované natavením), * opláštěné.
POTŘEBUJETE NARHNOUT DESKOVÝ TEPELNÝ VÝMĚNÍK ALFA LAVAL?   VÝPOČTOVÝ FORMULÁŘ   naleznete  ... zde.
Hledáte servisní centrum Alfa Laval pro údržbu deskových výměníků tepla?   Informace naleznete  ... zde.