BCB Plzeň, spol.s r.o.
VÝMĚNÍKY PRO PŘENOS TEPLA  ALFA LAVAL
PÁJENÉ VÝMĚNÍKY TEPLA

Princip deskového výměníku tepla
Deskový výměník tepla se skládá ze sady desek, seřazených za sebou a stažených pomocí šroubů mezi hlavní a přítlačnou deskou.
Každá z desek je opatřena těsněním a tak je vytvořen systém dvou oddělených mezideskových prostorů - kanálů pro průtok primárního
a sekundárního média.
Celá konstrukce výměníků je dobře patrná z nákresu, kde je vidět sadu desek a těsnění na jejich obvodu.
Barevně je také naznačeno schema průtoku primárního a sekundárního média. Každé z nich prochází svým systémem kanálů, tvořených utěsněnými mezideskovými prostorami. Například primární médium vstupuje do levé horní příruby v pevné nosné desce a každým druhým mezideskovým prostorem protéká dolů, kde opouští výměník levou dolní přírubou. Sekundární médium naopak z pravé dolní příruby protéká svými mezideskovými kanály nahoru a vychází
pravou horní přírubou.
Toto uspořádání je velice efektivní, protože obě média procházejí výměníkem přesně opačným směrem, jedná se tedy o dokonalý protiproud.
Všechny desky jsou prolisovány tak, aby v proudícím médiu docházelo k intezivní turbolenci, čímž se zvyšuje přestup tepla. V zásadě je možno říci, že deskové výměníky tepla mají 3 až 5 krát vyšší účinnost než výměníky trubkové.Pájený deskový výměník tepla Alfa Laval
je originálem. První deskový výměník tepla Alfa Laval byl poprvé dodán na trh již v roce 1931. V roce 1997 pak uvedla firma na trh pájený deskový výměník tepla jako výsledek vývoje původního těsněného deskového výměníku a od té doby pokračuje ve vývoji s cílem optimalizace jeho výkonnosti a spolehlivosti. U pájených výměníků těsnění, přítlačné desky, stahovací šrouby i rám nahrazuje pájený spoj.
Pájené deskové výměníky tepla se obvykle používají ve všech typech ohřívacích i chladících procesů, kde se vyžaduje poohodlí, spolehlivost a bezpečnost. Ohřev a chlazení je ve většině případů otázkou zajištění pohodlného vnitřního prostředí doma, v práci nebo veřejných zařízeních. Ohřívat je třeba také vodu vodovodech, vodu v bazénech, skleníky ap.
Pájené výměníky tepla mají díky patentovaným konstrukčním a technologickým postupům při návrhu a výrobě jisté unikátní vlastnosti.

Mezi ty nejpodstatnější patří:
 • malé rozměry a nízká hmotnost
 • vysoká teplotní a tlaková odolnost
 • malý vnitřní objem
 • snadná montáž a demontáž (a tedy i eventuální čistitelnost)
 • příznivá relace výkon /cena
 • vysoká účinnost
Materiál desek
Obecně lze vyrobit kanálové desky výměníku z jakékoli materiálu vhodného pro lisování. Při výrobě pájených deskových výměníků tepla se výhradně používá nerezová ocel AISI 316 (odpovídá - ČSN 17348). Pro pájení se užívá čistá nebo pro speciální aplikace nikl. Ten se využívá hlavně tam, kde agresivita některého média resp. hygienické předpisy vylučují použití měděné pájky, např. v potravinářství (Ni pájka má z toho pohledu lepší vlastnosti než nerezový svár).

Konstrukce
Pájené deskové výměníky tepla jsou složeny z desek, které tvoří kanálové prostory, a tímto oddělují teplonosná média. Desky jsou vzájemně spájeny vhodnou pájkou nejen po obvodu, ale i ve všech styčných bodech desek. Vytvoří se tak kompaktní a tuhý soubor desek. Umožňuje to speciální technologie výroby; vylisované desky jsou proloženy tenkou fólií, která je pájkou. Ve vakuové peci pak dojde k dokonalému spájení bez oxidace. Výhodou je, že pájka je pak v minimálním kontaktu s médií, to obtéká pouze nerezové desky. Tím je dosaženo zmíněné tuhosti a vysoké teplotní odolnosti.

Tvar kanálů
Obecně lze rozdělit typy desek podle míry přiblížení teplot vstup/výstup (parametr je označován jako NTU, který má přímou vazbu se součinitelem prostupu tepla) na desky s nízkou hodnotou NTU (označení L)a vysokou hodnotou NTU (označení H). Velmi zhruba lze říci, že rozdíl v součinitelích prostupu je - 8x. Vzájemnou kombinací těchto desek pak lze vytvořit tři různé typy kanálových prostor - L, M, H a z nich další variace, např. kanály A, E,apod. Pokud se navíc použijí dva bloky různých desek v jednom výměníku, např. 17H+10M, vzniknou kanály typu MIX. Lze tedy obecně říci, že kanály H mají oproti kanálům L hodnoty součinitele prostupu tepla vyšší, adekvátně se chovají z hlediska tlakové ztráty. Kromě těchto základních kanálů existuje samozřejmě i celá řada dalších typů pro zcela speciální aplikace (potravinářství, průmysl, chladírenství).

Provoz
Pájené deskové výměníky tepla díky své konstrukci mají vysoké provozní hodnoty zatěžování a ty jsou dány několika parametry, které navzájem tvoří ucelený systém provozních podmínek; nelze je tedy vyjímat z kontextu. Tyto parametry jsou jednak konstrukční a jednak provozní:
 • konstrukční teplota a tlak, dané (s relativně vysokou provozní bezpečností) typem výměníku
 • materiál pájky, který určuje oblasti výměníku
 • způsob zatěžování výměníku, kdy cyklické zatěžování maximálně snižuje provozní hodnoty
 • maximální rozdíly teplot v jednotlivých vstupních hrdlech jsou nižší než štítkové parametry
 • typ média výměníku; např. pára má jiné provozní max. hodnoty než kapalná média
Tyto vzájemně propojené parametry obvykle poměrně nezávisle na samotném výkonovém návrhu výměníku, podstatně určují užitné hodnoty DVT, zejména provozní spolehlivost a životnost. Důležité údaje jsou také zmiňovány v montážním návodu, který je nutno bezpodmínečně dodržovat!

Izolace pájených deskových výměníků
Všechny pájené deskové vměníky tepla lze samozřejmě vybavit izolačními pouzdry. Pevný a snadno čistitelný výlisek z ABS je vypěněn PU pěnou s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Izolace jsou standardně dvojdílné svisle dělené, a pro jednoduchou montáž jsou obě poloviny sepnuty speciální sponou. Toto uspořádání umožňuje velmi snadnou a rychlou montáž a demontáž izolace. Pouze největší deskové výměníky řady CB 200 a řady CB 300 mají izolace složené z více kusů a spojeny samořeznými šrouby. Tyto izolace jsou použitelné do teploty 1400°C, což je maximum pro použité PU materiály. Izolace se dodávají v řadách, které odpovídají počtu desek jednotlivých deskových výměníků. Proto je třeba v projektu/objednávce udat jak typ výměníku, tak i počet desek vč. typu kanálu.

Pro více informací o izolacích pájených deskových výměníků    klikněte ...zde

Příslušenství
Pájené deskové výměníky mají navíc řadu příslušenství, které lze dodat spolu s výměníkem, a které usnadňuje montáž výměníku do systému.
Výměníky typu CB30 a větší jednotky mohou být dodány s montážními podpěrami vyrobenými z galvanizované oceli, které usnadňují instalační práce a omezují pnutí v připojeném potrubí na minimum. Výměníky typů CB30 a CB52 lze zavěsit na stěnu s použitím standardního rámu, nebo připevnit k podlaze. CB200, CB300 a CB400 jsou vždy dodávány s oporami a se závěsným okem, aby byla zajištěna jejich bezpečná a funkční instalace.
Šroubení se standardně dodává ke všem výměníkům bez přírub a bývá zpravidla již v ceně. Jedná se o navařovací protikus s převlečnou maticí a těsněním. Šroubení je standardně z konstrukční oceli, na objednávku lze dodat i šroubení z nerezové oceli.

Katalogový list pájených výměníků vbe formátu .pdf  ...zde

Typ
výměníku
Pracovní teplota (°C) Tmax/Tmin Pracovní tlak (MPa) PNmax S3-S4/S1-S2 Hrdla S1-S2/S3-S4 (ISO-G) Vnější rozměry c x d (mm) Rozteč hrdel a x b (mm) Typy kanálů dle NTU Standardní počty desek
CBH 10 +225/-196 3,0-3,0 3/4"-3/4" 192x74 151x40 A, H max. 60
CBH 16 +225/-196 3,0-3,0 3/4"-3/4" 210x74 172x40 A, H 9, 13, 17, 25, 35, 41
CBH 18 +150/-50
a +225/-50
1,0-0,5
a 3,2-3,2
3/4"-3/4" 316x74 278x40 A, H 16, 24, 30, 40, 50
CB 20 +175/-160 1,6-1,6 1"-1" 324x94 270x46 H 12 - 110
CB 30 (4x1") +175/-160 3,0-3,0 1"-1" 310x111 250x50 H 10, 18, 24, 34, 50, 60
CB 30
(2x1" a 2x5/4")
+175/-160 3,2-3,2 5/4"-1" 310x111 250x50 L, M, H 10, 18, 24, 34, 50, 70, 100, 120
CB 60
(4x1")
+175/-160 3,0-3,0 1"-1" 527x113 466x50 H 20, 30, 40
CB 60
(2x1" a 2x5/4")
+225/-160 3,0-3,0 5/4"-1" 527x113 466x50 H, L, M 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
CB 110 +225/-196 3,0-3,0 2"-2"
a 2"-2,5"
616x190 519x92 L, M, H) 16-120
CB 112 +225/-196 3,0-3,0 2"-2" 616x190 519x92 AM, AH) 24-120
CB 200 +175/-160 1,6-1,6
a 2,5-2,5
DN 80/DN 80 742x324 622x205 L, M, H, (MIX) 10-250
CB 300 +175/-160 2,7-1,6 DN 100
/DN 65
990x366 816(S1-S2)
/861(S3-S4)
L, M, H, (MIX) 10-250
CB 400 +225/-160 3,5-3,0 DN 100/DN 100 990x390 825x225 L, H 10-270
Rozměry výměníků
Rozměry výměníků CB 10 až CB 112 Rozměry výměníků CB 200 Rozměry výměníků CB 300
POTŘEBUJETE NARHNOUT DESKOVÝ TEPELNÝ VÝMĚNÍK ALFA LAVAL?   VÝPOČTOVÝ FORMULÁŘ  naleznete  ... zde.
Pro více informací o izolacích pájených deskových výměníků    klikněte ...zde
Pro aktuální ceník deskových výměníků Alfa Laval ve formátu  .pdf   klikněte ...zde