BCB Plzeň, spol.s r.o.
VÝMĚNÍKY PRO PŘENOS TEPLA  ALFA LAVAL
ROZEBÍRATELNÉ VÝMĚNÍKY TEPLA

Princip deskového výměníku tepla
Deskový výměník tepla se skládá ze sady desek, seřazených za sebou a stažených pomocí šroubů mezi hlavní a přítlačnou deskou. Každá z desek je opatřena těsněním a tak je vytvořen systém dvou oddělených mezideskových prostorů - kanálů pro průtok primárního a sekundárního média.
Celá konstrukce výměníků je dobře patrná z nákresu, kde je vidět sadu desek a těsnění na jejich obvodu.
Barevně je také naznačeno schema průtoku primárního a sekundárního média. Každé z nich prochází svým systémem kanálů, tvořených utěsněnými mezideskovými prostorami. Například primární médium vstupuje do levé horní příruby v pevné nosné desce a každým druhým mezideskovým prostorem protéká dolů, kde opouští výměník levou dolní přírubou. Sekundární médium naopak z pravé dolní příruby protéká svými mezideskovými kanály nahoru a vychází pravou horní přírubou.
Toto uspořádání je velice efektivní, protože obě média procházejí výměníkem přesně opačným směrem, jedná se tedy o dokonalý protiproud.
Všechny desky jsou prolisovány tak, aby v proudícím médiu docházelo k intezivní turbolenci, čímž se zvyšuje přestup tepla. V zásadě je možno říci, že deskové výměníky tepla mají 3 až 5 krát vyšší účinnost než výměníky trubkové.Rozebíratelné deskové výměníky tepla
nacházejí uplatnění téměř ve všech průmyslových oborech. Na okraji zájmu nezůstávají ani obory vytápění a chlazení, kde využití rozebíratelných deskových výměníků tepla zažívá v posledních letech značný růst. Nejčastějšími aplikacemi jsou například:
 • vytápění
 • příprava teplé užitkové vody
 • chlazení
 • klimatizace
 • vzduchotechnika
 • využívání odpadního tepla pro vytápění
 • solární systémy
 • tepelná čerpadla
 • ohřev bazénů
Konstrukce
Vhodně prolisované desky se řadí za sebe (viz obrázek) a mezi desky je vloženo těsnění, čímž se vytvoří kanály pro průtok médií. Soubor takto složených desek je stažen šrouby do nosného rámu tak, aby odolával požadovanému provoznímu tlaku.Tato konstrukce díky vysoké elasticitě těsnění snáší dobře cyklické zatěžování. Díky široké možnosti výběru materiálů desek je rozebíratelný DVT možno použít pro většinu aplikací, zejména v průmyslu.

Materiál desek
 • standardně nerezová ocel AISI 316
 • ostatní nerezové oceli
 • titan a jeho slitiny
 • nikl a jeho slitiny
 • grafitové kompozity a jiné

Materiál těsnění
 • NBR (nitrilová pryž)
 • EPDM
 • modifikace nitrilové pryže pro vyšší nebo nižší teploty NBRHT, NBRLT, HNBR
 • Viton
 • Hypalon (CSM)
 • Neopren a další

Typ těsnění
Alfa Laval nabízí pro všechny standardní výměníky těsnění typu EPDM CLIP ON LIP. To je konstruováno s ohledem na maximální možnou provozní živnost a současně pro snadné přetěsnění výměníku. Patentovaný, jednoduše zásuvný způsob uchycení těsnění do profilu desky CLIP ON, který nevyžaduje lepení těsnění k desce a má zcela oddělenou těsnící a přidržovací funkci, výrazně prodlužuje životnost těsnění.
Přídavný "jazýček" těsnění zabraňuje přístupu vzduchu k těsnění z vnější strany, a tak je významný způsobem omezena oxidace vlastního těsnění atmosférickým kyslíkem, zejména za vyšších teplot. Tento typ těsnění významně prodlužuje životnost výměníku, zejména u provozních teplot nad 130°C. S uvedenou konstrukci těsnění EPDM CLIP ON LIP je možné snadné a rychlé přetěsnění deskového výměníku tepla; na vystřídaní příchytek těsnění, viditelných na vnějších části souboru desek, umožňuje snadnou kontrolu složení výměníku.

Profil těsnění
Pro všechny standardní výměníky tepla je využíván originální profil těsnění, který je navržen tak, aby při maximální provozní živnosti těsnění (s ohledem na relaci teplota/tlak) vyrovnával rozdíly teplotních dilatací mezi deskovým souborem a stahovacími šrouby. tento typ těsnění je patentován firmou Alfa Laval, a jeho konstrukce vychází ze skutečnosti, že deskový soubor z nerezové oceli s pryžovým těsněním reaguje na změny teploty odlišně, než systém stahovacích šroubů a přítlačných desek z konstrukční oceli. Soubor desek výměníku je stažen s předpětím, které odpovídá provoznímu tlaku. Při prudké změně provozních podmínek může dojít k poklesu předpětí až pod minimální hodnotu; tato skutečnost má nepříznivý vliv na životnost těsnění a tento vliv roste s předpětím, tedy s provozním tlakem. Patentovaný typ těsnění se "stříškou" a "hrotem" se v principu chová jako systém dvou pružin s odlišnou tuhostí v sérii a podstatně lépe a rychleji reaguje na teplotní změny. Tímto je podstatně zvýšena provozní spolehlivost výměníku.

Izolace rozebíratelných deskových výměníků tepla
Rozebíratelné deskové výměníky tepla je možné dodat včetně izolace. Základem izolace je skelet z hliníkového plechu. Ten se skládá z několika dílů podle typu výměníku tak, aby bylo možno izolaci lehce nasadit i sejmout bez nutnosti demontáže části výměníku. Skelet je vyplněn izolační hmotou a jednotlivé díly jsou navzájem spojeny systémem spon.

Izolace pro vytápění - skelet je vyplněn izolační hmotou na bázi minerální vaty.

Izolace pro chlazení - skelet je vyplněn izolační hmotu na bázi polyuretanu s ochranou vrstvou proti kondenzační vlhkosti, k výměníku je možné dodat také jímku na stékající vodu zkondenzovanou na povrchu výměníku.

Maximální provozní hodnoty
Maximální provozní hodnoty rozebíratelných deskových výmšníků tepla se liší podle typu a jsou uvedeny v technické specifikaci výměníku. Standardně jsou dosahovány uvedené hodnoty:
 • Maximální provozní tlak: 2,5 MPa
 • Maximální provozní teplota: 180°C
 • Maximální průtočné množství: 3600 m3/h
 • Běžné hodnoty součinitele prostupu tepla: 3,5 - 7,5 kW/m2/K
 • Teplosměnná plocha: 0,1- 2200 m2
 • Maximální průměr přírub: 450 mm
Katalogový list rozebíratelných výměníků ve formátu .pdf  ...zde

Obrázek Typ výměníku
typ rámu-typ desek
Připojení Rozteče (mm) Rozměry (mm)
T2
T2B-FG
ISO-G 3/4" 298x50 380x140
M3
M3/M3D-FG
ISO-G 5/4" 357x60 480x180
T5
T5M/T5B-FG
ISO-G 2" 553x100 737x245
M6
M6/M6M/M6MD-FG/FD
ISO-G 2",DN 50 640x140 920(940)
x320(330)
M10
M10M/M10B/M10BD
-FL/FM/FG/FD
DN 100/4" 719x225 1084x470
M15
M15E/M15B/M15M/M15BD
-FM/FG/FD
DN 150/6" 1294x298(321) 1885(1980)
x610(650)
T20
T20M/T20B/T20OP
-FM/FG/FS
DN 200/8" 1478x353 2150(2180)
x750(780)
MX25
MX25M/MX25B
-FMS/FGS/FG/FD/FS
DN 200/8"-DN 250/10" 1939x439 2595(2895)
x920(940)
M30
M30/M30D-FM/FG/FD
DN 300/12"-DN 350/14" 1842x596 2882(2920)
x1150(1190)