BCB Plzeň, spol.s r.o.
BCB Plzeň, spol.s r.o.
Junkers-plynové kotle a ohřívače TUV
Ferroli-plynové kotle
Immergas-plynové kotle a ohřívače TUV
  Rheem-ohřívače TUV
Boschetti-ohřívače TUV
Komínové systémy RICOM
TOPlist

Stránky fenky čistokrevného voříška
Pony farm Kladruby
CZIN.eu
Český toplist nejlepších stránek

 BCB PLZEŇ - TEPELNÁ TECHNIKA

Vítejte na stránkách společnosti
BCB Plzeň, spol.s.r.o.

JUNKERS CENTRUM PLZEŇ

Sídlo společnosti, prodejna:  Na Roudné 7,
301 64  Plzeň
Provozní kancelář:  Pod Všemi svatými 4,
301 64  Plzeň
Sklad:  Pod Všemi svatými 2, 301 64  Plzeň
Tel.:  377 539 392,  377 539 521

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM TEPELNÉ TECHNIKY

Představení společnosti

Společnost   BCB Plzeň   působí na trhu s tepelnou technikou od roku 1993. Naší specializací jsou plynové kotle a ohřívače TUV význačného německého výrobce   Junkers  (Bosch Termotechnika) , italských výrobců   Ferroli  a  Immergas. 
Kromě těchto známých světových značek nabízíme i produkty českého výrobce tepelné techniky   Dakon  (Bosch Termotechnika).
Nabídka je doplněna o ohřívače vody jednoho z největších zámořských výrobců těchto zařízení, a to americké firmy  Rheem.  Nabízíme i kvalitní komerční plynové ohřívače TUV italské firmy   Boschetti.

Upozornění

Společnost BCB Plzeň od 1.3.2017 není zaevidována v systému elektronické evidence tržeb (EET). Z tohoto důvodu od tohoto data nemůžeme prodávat žádné zboží "za hotové". Za zboží přijímáme platby pouze bezhotovostně - bankovním převodem.
Platby za služby, kterých se zatím EET netýká (uvádění do provozu, servis (opravy), čištění, údržba, montáže), lze provádět i nadále ve stávajícím režimu, tzn. že hotovostní platby přijímáme.

Junkers
Immergas
Ferroli
Boschetti
Rheem
Ricom

Naše služby:
- prodej plynových kotlů a ohřívačů vody
- montáž nových kotlů a ohřívačů vody
- uvedení kotlů a ohřívačů vody do provozu
- záruční a pozáruční servis kotlů a ohřívačů vody
- vyčištění a kontrola kotlů a ohřívačů vody před topnou sezónou
- dodávka a montáž solárních kolektorů - více ...zde.

Provádíme záruční, pozáruční servis a opravy plynových kotlů a ohřívačů vody pro výrobce:
Junkers, Ferroli, Immergas, Ligas, Dakon, Protherm, Viadrus, A.O.Smith, John Wood, Boschetti, Rheem.

Revize a servis plynových spotřebičů nejsou zbytečné!
Pro bezproblémové využívání plynových spotřebičů, ať už se to týká kotlů nebo ohřívačů vody, je vhodné zajistit si pravidelný servis a kontrolu nejlépe mimo topnou sezónu. Předcházíte tím vlastnímu ohrožení, proto tuto problematiku nepodceňujte. Revize u plynových spotřebičů by se měly provádět minimálně jednou za rok a musí je provést odborník.
Toto doporučují výrobci, jelikož zanesený plynový spotřebič je nejen méně bezpečný, ale především má větší spotřebu. U plynového kotle a ohřívače vody je třeba zkontrolovat kompletní proces, od hořáků, až po komín.

   Zde najdete přehled sortimentu tepelné techniky, který prodáváme.

   Dříve, než zavoláte servis, přečtěte si informace na této stránce.

Změna TPG 704 01      platí od 1. 8. 2013

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu; musí z bezpečnostních důvodů provést měření koncentrace CO ve spalinách, měření koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče, měření tahu komína a měření teploty spalin. Podle platných
TPG 704 01 čl. 8.3.2 má servisní technik povinnost provádět tato měření.

Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodnému umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory. (Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou - plynové kotle, průtokové ohřívače vody, topidla...).

Nové nástěnné teplovodní elektrokotle Bosch Tronic Heat

Nové nástěnné teplovodní elektrokotle Bosch Tronic Heat jsou se svým rozsahem výkonů 4–60 kW určeny pro vytápění rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů. Zároveň je možné je využít jako záložní zdroj pro kotle na biomasu a tepelná čerpadla. Možná je i instalace na hybridní nebo akumulační systémy a do stávajících uzavřených otopných soustav společně s kotlem na tuhá paliva. Vyznačují se velmi snadnou obsluhou, hospodárným provozem, malými rozměry a vysokou spolehlivostí.
Všechny elektrokotle značky Boschse vyrábí v České republice v závodě Krnov.


Elektrokotle Bosch Tronic Heat 3500 H jsou vybaveny energeticky úsporným oběhovým čerpadlem a splňují tak nové legislativní směrnice a nařízení EU týkající se prodeje zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody.
... více zde.

Nové požadavky na energetickou efektivitu vytápění

V roce 2015 vstoupily v platnost požadavky nové evropské legioslativy, týkající se spotřebičů energie z oblasti tepelné techniky (ErP - Energy related Products, česky Výrobky spojené se spotřebou energie).

Od září 2015 na evropském, a tedy i českém trhu, není možné vyrábět a také prodávat plynové turbo kotle. Nařízení Evropské komise č. 813/2013 zakazuje od září 2015 výrobu a prodej
plynových turbo kotlů, přičemž výrobci mohou po tomto datu pouze vyprodat stávající skladové zásoby.

V rámci podpory úspornějších a ekologičtějších technologií vytápění zpřísňuje evropská i česká legislativa požadavky na emise plynových kotlů. Důvodem zákazu výroby a prodeje turbo kotlů jsou příliš vysoké emise oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Kotle vyrobené do září 2015 bude možno dále provozovat. Podmínkou je však vyhovující stav spalinových cest.

Od 1. srpna 2015 začala platit směrnice o ekodesingu oběhových čerpadel, podle které mohou být na trh dodávány pouze kotle s novým energeticky účinějším čerpadlem (elektronicky řízená bezucpávková oběhová čerpadla vestavěná ve výrobcích s hodnotou indexu energetické účinnosti EEI < 0,23).
S ohledem na Nařízení Evropské komise č. 813/2013, která zakazuje od září 2015 výrobu a prodej plynových turbo kotlů, výrobci skončili s výrobou těchto levnějších kotlů se stávajícími čerpadly k 1. srpnu 2015, v dalších měsících již bude probíhat pouze doprodej skladových zásob.

26. září 2015 na směrnici o okodesingu navázalo další nařízení (směrnice EP a Rady 2009/125/ES) s požadavky na minimální účinnosti zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody. Od stejného termínu vznikla výrobcům a prodejcům povinnost označovat výrobky štítky energetické účinnosti. Tak jako lze již několik let porovnat vlastnosti různých domácích spotřebičů (televizorů, chladniček, praček, vysavačů) pomocí jejich energetického štítku, je možno stejně jednoduše porovnávat vlastnosti kotlů, tepelných čerpadel a zásobníků.
Štítkem energetické efektivity budou označovány plynové, elektrické a olejové kotle do 70 kW, tepelná čerpadla do 70 kW, zásobníky do 500 l.
Do nejlepší třídy energetické účinnosti A++ jsou zařazena tepelná čerpadla země/voda  a plynová tepelná čerpadla, do třídy A+ spadají tepelná čerpadla vzduch/voda a kogenerační jednotky. Kondenzační kotle spadají do třídy B, nízkoteplotní kotle do třídy E.
Na štítku energetické efektivity je uvedeno: název dodavatele, název výrobku, funkce (vytápění, TUV), klasifikace - třída energetické účinnosti A++ až G, hladina hluku v místnosti v dB a výkon v kW.

... více zde.BCB PLZEŇ, spol.s r.o.,  Na Roudné 7,  301 64 Plzeň
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM TEPELNÉ TECHNIKY

Telefonní spojení pro prodej PRODEJ   +420 377 539 392.
Provozní doba 8.00 - 15.00 hod. Mimo provozní dobu záznamník.
Telefonní spojení pro servis SERVIS    +420 377 539 521.
Provozní doba 10.00 - 15.00 hod. Mimo provozní dobu záznamník.

N O V I N K Y

Salus iT500
Internetový termostat


Regulace Salus

Nový internetový termostat iT500 nabízí jedinečnou možnost ovládání Vašeho vytápění se zpětnou vazbou z jakéhokoliv potřebného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo počítače.
Základní sada je vybavena bránou iTG500, která je připojena do Vašeho routeru, dále pak bezdrátovým termostatem iT500 a bezdrátovou přijímací jednotkou iT500RX, která je zapojena ke spotřebiči (např. kotel).


Uvedená základní sada ovládá jeden okruh vytápění, případně jeden okruh vytápění (ÚT) + teplou vodu (TUV), v případě, že uživatel potřebuje ovládat dva topné okruhy, tak je možné zakoupit bezdrátové čidlo iT300, což umožní ovládání dvou topných okruhů vytápění (ÚT).
... více zde
Download

Stáhněte si prospekt internetovéhoý termostatu SALUS iT500 ve formátu pdf
1900 KB
JunkersHome
Aplikace pro řízení vytápění prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu s operačním systémem iOS nebo Android.


Junkers-plynové kotle a ohřívače TUV

Aplikace JunkersHome umožňuje rychlým a snadným způsobem nastavit požadovanou teplotu, nastavený program kdykoliv změnit nebo přepínat mezi jednotlivými režimy vytápění kdekoli na cestách. Vše, co ke vzdálenému řízení vytápění potřebujete, je modul pro komunikaci MB100-LAN a aplikace JunkersHome, kterou si snadno stáhnete v
App Store nebo v Obchod Play.
JunkersHome přináší pohodlný vzdálený přístup řízení vytápění a zároveň přispívá k úspoře energie.
... více zdeNové plynové ohřívače vody od největšího amerického výrobce ohřívačů RHEEM


Ohřívače naleznou uplatnění zejména při přípravě teplé vody v rodinných domech s vysokými nároky na komfort. Své místo však nacházejí i při menších komerčních aplikacích, jako je například instalace ve firmách, drobných provozovnách a podobně.
Velmi dobré zkušenosti jsou také s instalací několika ohřívačů do série – tímto způsobem lze řešit přípravu TV pro domy s desítkami bytových jednotek.
Ohřívače jsou nabízeny o objemech 114, 151 nebo 189 l, příkon 7,6 až 10,6 kW.
... více zde
Ohřívače jsou vybaveny bezpečnostní pojistkou spalin – v případě závady na komínovém systému je ohřívač automaticky odstaven z provozu. Ohřívače nepotřebují k provozu napájení elektřinou. Dlouhá životnost díky vyměnitelné magnesiové anodě – záruka 7 let


 
BCB Plzeň  ©  2017
BCB Plzeň, spol.s r.o. • Na Roudné 7 • CZ-301 64 Plzeň • Czech Republic • Tel. +420 377 539 392,  +420 377 539 521
IČO  49790641 • DIČ  CZ49790641 • Registrace u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4773