BCB Plzeň, spol.s r.o.
BCB Plzeň, spol.s r.o.
Junkers-plynové kotle a ohřívače TUV
Ferroli-plynové kotle
Immergas-plynové kotle a ohřívače TUV
   Rheem-ohřívače TUV
Boschetti-ohřívače TUV
Komínové systémy RICOM

 BCB PLZEŇ - TEPELNÁ TECHNIKA


Nové legislativní požadavky na energetickou efektivitu vytápění vstupující do platnosti v roce 2015

V roce 2015 dochází v evropské legislativě ke změnám nejen v oblasti „energetického štítkování“, ale celkově v oblasti posuzování energetické efektivity tepelných zdrojů a systémů vytápění jako celku. Důvodem je další implementace předpisů Evropské unie do našeho legislativního prostředí.


Směrnice ErP 2009/125/ES

Směrnice ErP 2009/125/ES určuje všechna kritéria pro navrhování výrobků šetrných k životnímu prostředí a definuje minimální požadavky na energetické a environmentální charakteristiky výrobků, které spotřebovávají energii. Směrnice o označování spotřeby energie na štítcích 2010/30/ES stanovuje povinnost označit každý výrobek energetickou třídou, účinností a jinými technickými parametry.


Tepelné zdroje nově

Nařízení Komise (EU) 813/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem max. 400 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW. Nařízení Komise (EU) 814/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem max. 400 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem max. 2000 l. Tyto předpisy představují energetickou účinnost v jiném pohledu, než jak jsme ji doposud znali a jak byla doposud vyjadřována. V režimu vytápění přibylo slovíčko sezonní, správným označením je tedy nyní „Sezonní energetická účinnost vytápění“, což je jakýsi průřez funkcí a chováním výrobku v různých režimech chodu včetně odstávky.

Nařízení Komise (EU) 811/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW. Nařízení Komise (EU) 812/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem nejvíce 500 l. Tato nařízení navazují na ekodesignovou směrnici a v něm uvedená minimální požadovaná kritéria, která se dále rozvádějí do škály tříd podle dosahované úrovně účinnosti.


Požadavky na sezonní energetickou účinnost

Od 26. září 2015 nesmějí výrobci vyrábět a uvádět na trh palivové kotlové ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a palivové kotlové kombinované ohřívače o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW s nižší sezonní energetickou účinností než 86 %. Výjimkou jsou kotle typu „B1“ o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 10 kW a kombinované kotle typu „B1“ o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 30 kW. Kotle s otevřenou spalovací komorou („B1“) musí splnit minimální sezonní energetickou účinnost vytápění 75 % a dále musí být splněn požadavek Evropské unie na instalaci tohoto typu kotle do stávajících bytových jednotek do společného kouřovodu a každý plynový kotel „B1“ musí být vybaven vlastní komínovou klapkou. Vzhledem k této podmínce je přenesena povinnost zajistit splnění tohoto způsobu instalace na instalační firmu, nikoli na výrobce.

U palivových kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů o jmenovitém výkonu > 70 kW a ≤ 400 kW platí minimální sezonní energetická účinnost vytápění 86 % při 100% jmenovitém tepelném výkonu a minimálně 94 % při 30 % jmenovitého tepleného výkonu.


Označování energetickými štítky

Aby byla zajištěna pokud možno nejjednodušší informovanost koncových spotřebitelů o plnění minimální energetické účinnosti ohřívačů, zavádí Evropská unie povinné označování spotřebičů energetickými štítky. Směrnice pro energetické štítky (2010/30/EU) se vztahuje na výrobky spotřebovávající energii a jejím záměrem je standardizovat způsob označování energetickými štítky a způsob uvádění normalizovaných informací o výrobku.

Tab. Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění (ηs v %) u ohřívačů, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro nízkoteplotní aplikaci.
Třídy sezonní energetické
účinnosti vytápění
Třídy sezonní energetické
účinnosti vytápění
(ηs v %)
  A++  125 ≤ ηs > 150
  A+  98 ≤ ηs > 125
  A  90 ≤ ηs > 98
  B  82 ≤ ηs > 90
  C  75 ≤ ηs > 82
  D  36 ≤ ηs > 75
  E  34 ≤ ηs > 36
  F  30 ≤ ηs > 34
  G  ηs > 30


A co z toho plyne

Výrobky, které není možné po 26.9.2015 uvádět na trh, jsou mj.:
- nekondenzační plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10 kW pouze pro topení a kotlů s výkonem do 30 kW s průtokovým ohřevem TV)
- nekondenzační plynové kotle v provedení turbo (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou)
Zákaz nekondenzačních kotlů obou skupin je platný v celé Evropské unii bez výjimek v jednotlivých členských státech.


Příklady problémů s výměnou klasického plynového kotle za kotel kondenzační

Výměna odkouření
Při výměně kotlů v provedení turbo bude nutné vyměnit celé odkouření, neboť pro kondenzační kotle je dodáváno speciální provedení se spalinovou trubkou z plastu odolávající kondenzátu. Jednoduché to bude u vodorovného odkouření procházející např. jen obvodovou stěnou, jinde to může být obtížnější.

U společných komínů v bytových domech jen všechny stejné spotřebiče
Další problematickou záležitostí jsou společné, tzv. LAS komíny pro napojení více turbo kotlů v různých podlažích od různých uživatelů do jednoho komínového průduchu. Zde se nesmí kombinovat kotle s rozdílnou technologií (kondenzační – nekondenzační). Z toho vyplývá, že všechny kotle napojené na tento komínový systém musí zůstat nekondenzační nebo být kompletně vyměněny za kotle kondenzační. V těchto případech se dá předpokládat, že kompletní výměna bude narážet na dohodu všech majitelů jednotlivých bytových jednotek.

Odvod kondenzátu
Další nezbytný požadavek při instalaci kondenzačního kotle je zajištění odvodu kondenzátu vznikajícího při kondenzaci spalin s nutností napojení na kanalizaci. Při běžném provozu kotle vznikne několik litrů kondenzátu denně. Ve většině případů tedy bude výměna nekondenzačního kotle spojená se stavebními pracemi při napojování na stávající rozvody kanalizace. V případech, kdy nebude technicky možné napojit kotel přímo na kanalizaci, bude nutná instalace čerpadla pro odvod kondenzátu.


BCB PLZEŇ, spol.s r.o., Na Roudné 7, 301 64  Plzeň

e-mail:  info@bcb-plzen.eu
telefon:  prodej +420 377 539 392,  servis +420 377 539 521


 
BCB Plzeň  ©  2016
BCB Plzeň, spol.s r.o. • Na Roudné 7 • CZ-301 64 Plzeň • Czech Republic • Tel. +420 377 539 392,  +420 377 539 521
IČO  49790641 • DIČ  CZ49790641 • Registrace u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4773