BCB Plzeň, spol.s r.o.   

prodej a servis tepelné techniky   
logo

Hlavní stránka BCB Plynové závěsné kotle
pro vytápění a ohřev TUV se zásobníkem - ZEUS
Plynové závěsné kotle kombinované s přípravou TUV - MINI EOLO Plynové závěsné kotle kombinované s přípravou TUV - MAIOR EOLO Stacionární nerezové nepřímotopné ohřívače - INOX PLUS Plynové kondenzační kotle - VICTRIX a HERCULES Condensing Regulace kotlů Servisní informace Ceník Stránky Immergas
v anglickém jazyce
Logo Immergas
GLADIÁTOR V ARÉNĚ TEPELNÉ TECHNIKY

Regulace kotlů
Řídící jednotka ARC Uni ARC Uni
Řídící jednotka ARC Uni v sobě zahrnuje programovatelný modulační termostat a kompletní ovládací panel kotle. Ve spolupráci s venkovní sondou dokáže regulovat teplotu výstupní topné vody dle aktuálních klimatických podmínek. Jednotka je vybavena dvěma komunikačními protokoly na bázi protokolu OpenTherm, které jsou však upraveny pro kotle Immergas.
Řídící regulace ARC Uni nabízí široké spektrum doplňkových funkcí. Za zmínku stojí zejména možnost nastavení tepelné setrvačnosti budovy, možnost nastavení hystereze prostorové teploty či aktivace režimu vzdáleného spínání jednotky pomocí GSM modulu.
 • Přehledný displej
 • Programovatelný termostat
 • Vlastní programovací režim
 • Nahrazuje ovládací panel kotle
 • Dva komunikační protokoly
 • Teplotní řízení okruhu TUV
 • Možnost výběru ekvitermní křivky
 • Možnost nastavení citlivosti
 • Možnost připojit GSM modul
Řídící jednotka CARV2 CAR V2
Řídící jednotka CARV2 v sobě zahrnuje programovatelný modulační termostat a kompletní ovládací panel kotle. Ve spolupráci s venkovní sondou dokáže regulovat teplotu výstupní topné vody dle aktuálních klimatických podmínek. Jednotka je vybavena dvěma komunikačními protokoly na bázi protokolu OpenTherm, který je však upraven pro kotle Immergas. Okruh TUV je řídící jednotkou regulován jak teplotně tak i časově. K dispoizici jsou čtyři časové intervaly úpravy ohřevu TUV na každý den.
Řídící regulace CARV2 nabízí široké spektrum doplňkových funkcí. Za zmínku stojí zejména možnost nastavení tepelné setrvačnosti budovy, možnost nastavení hystereze prostorové teploty či aktivace režimu vzdáleného spínání jednotky pomocí GSM modulu.
 • Přehledný displej
 • Programovatelný termostat
 • Vlastní programovací režim
 • Nahrazuje ovládací panel kotle
 • Teplotní i časové řízení okruhu TUV
 • Možnost aktivace programu "legionela"
 • Možnost nastavení a posuvu ekvitermní křivky
 • Možnost paralelního posuvu ekvitermní křivky
 • Možnost nastavení tepelné setrvačnosti budovy
 • Možnost připojit GSM modul
Řídící jednotka CRD CRD
Jedná se speciální řídící jednotku, která v sobě zahrnuje programovatelný termostat a kompletní ovládací panel kotle. Pomocí této jednotky lze z pohodlí obývacího pokoje nastavovat požadované teploty a režimy kotle. Díky předdefinovanému programu je jednotka CRD ihned po instalaci připravena k provozu. Uživatel může tento předdefinovaný program libovolně měnit. Na velkém displeji jednotky lze rychle kontrolovat veškeré provozní parametry a nastavení kotle.
 • Přehledný displej
 • Programovatelný termostat
 • Vlastní programovací režim
 • Nahrazuje ovládací panel kotle
 • Jeden komunikační protokol
 • Teplotní řízení okruhu TUV
 • Možnost resetu poruchy kotle
Řídící jednotka Super CAR Super CAR
Řídící jednotka Super CAR v sobě zahrnuje programovatelný modulační termostat a kompletní ovládací panel kotle. Ve spolupráci s venkovní sondou dokáže regulovat teplotu výstupní topné vody dle aktuálních klimatických podmínek. Jednotka je vybavena jedním komunikačním protokolem na bázi protokolu OpenTherm, který je však upraven pro kotle Immergas. Okruh TUV je řídící jednotkou regulován jak teplotně tak i časově.
Řídící regulace Super CAR nabízí široké spektrum doplňkových funkcí. Za zmínku stojí zejména možnost nastavení tepelné setrvačnosti budovy, možnost nastavení hystereze prostorové teploty či aktivace režimu vzdáleného spínání jednotky pomocí GSM modulu.
 • Modře podsvícený displej
 • Programovatelný termostat
 • Vlastní programovací režim
 • Nahrazuje ovládací panel kotle
 • Měření relativní vlhkosti v místnosti
 • Teplotní i časové řízení okruhu TUV
 • Možnost aktivace programu "legionela"
 • Možnost nastavení a posuvu ekvitermní křivky
 • Možnost nastavení citlivosti
 • Možnost připojit GSM modul
Ceník regulace
  Typ regulace   Cena (bez DPH)
  ARC Uni   4.500,- Kč
  CARV2   4.200,- Kč
  CRD   2.300,- Kč
  Super CAR   6.000,- Kč

BCB Plzeň © 2015