BCB Plzeň, spol.s r.o.   

prodej a servis tepelné techniky   
logo

Hlavní stránka BCB Plynové závěsné kotle
pro vytápění a ohřev TUV se zásobníkem - ZEUS
Plynové závěsné kotle kombinované s přípravou TUV - MINI EOLO Plynové závěsné kotle kombinované s přípravou TUV - MAIOR EOLO Stacionární nerezové nepřímotopné ohřívače - INOX PLUS Plynové kondenzační kotle - VICTRIX a HERCULES Condensing Regulace kotlů Servisní informace Ceník Stránky Immergas
v anglickém jazyce
Logo Immergas
GLADIÁTOR V ARÉNĚ TEPELNÉ TECHNIKY

SERVISNÍ INFORMACE
Zajistíme Vám kompletní servis - uvedení do provozu, školení obsluhy, záruční a pozáruční opravy a pravidelné servisní prohlídky plynových klasických a kondenzačních kotlů Immergas.

Náš tým školených servisních techniků vyřeší Váš problém v nejkratší možné době.

K seřizování a kontrole kotlů Immergas používáme velmi kvalitní a spolehlivé přístroje, jako je špičkový analyzátor spalin Testo 330-2LL pro seřízení optimálního spalování, digitální manometr Testo 510 pro seřízení tlaků plynu na tryskách, citlivý a přesný přenosný detektor hořlavých plynů a par GI-03M, a další přístroje.

Servis plynových kotlů Immergas

Pod pojmem servis kotlů rozumíme opravy plynového kotle a seřízení a odzkoušení funkčnosti plynového kotle. Porucha plynového kotle může vzniknout kvůli maličkosti, v případě vážných poruch se oprava řeší výměnou náhradního dílu.

Nejčastější závadou plynového kotle bývá často maličkost, proto zde uvádíme přehled nejběžnějších závad:

 • Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
 • Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení ionizace.
 • Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
 • Zavřený uzávěr přívodu plynu.
 • V uzavřeném oběhu ústředního topení je nedostatečné množství vody.

Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Uvedení nového plynového kotle Immergas do provozu

Po instalaci nového plynového kotle je nutno jej seřídit na potřebný výkon, odzkoušet všechny bezpečnostní prvky, zkontrolovat těsnost všech plynových dílů kotle i těsnost jeho připojení na rozvod plynu, zkontrolovat těsnost okruhu vytápění, případně i okruhu ohřevu užitkové vody.

Uvedení nového plynového kotle do provozu, instalace plynového kotle spojená s montáží a zapojení prostorového termostatu není součástí kupní ceny plynového kotle. Tyto náklady spojené s cestovními náklady našeho servisního technika hradí zákazník.

Údržba plynových kotlů Immergas

Pod pojmem „údržba kotlů“ rozumíme pravidelnou roční údržbu, vyčištění a seřízení plynového kotle a kontrolu bezpečnostních prvků plynového kotle.

Pro bezporuchový provoz plynového kotle během topné sezony můžete předcházet závadám údržbou kotle.

Roční kontrola plynového kotle Immergas

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i pravidelný roční servis – roční kontrola. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky mimo topnou sezonu - t. j. od dubna do srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké časové vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav a uvádění nových plynových kotlů do provozu.

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že plynový kotel nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnost servisního technika či náhradního dílu může opravu prodloužit na několik dní, což přináší v období zimních měsíců problémy s obýváním nevytápěných prostor. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.  KONTAKT

Roční kontrola plynového kotle zahrnuje vyčištění zapalovacího hořáku, vyčištění hlavního hořáku, kontrolu výměníku tepla, kontrolu zapalovacího zařízení, kontrolu čidla kontroly plamene, kontrolu zapalovací trysky, kontrolu vodní armatury, kontrolu plynové armatury, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad a seřízení plynového kotle.

Servisní prohlídku, včetně cestovného, hradí zákazník (dle platného ceníku firmy).

Záruční opravy plynových kotlů Immergas

Délka poskytované záruky a záruční podmínky plynového kotle jsou uvedeny v záručním listu, který je dodáván jako základní příslušenství při koupi plynového kotle. V případě poruchy má zákazník nárok na bezplatné provedení opravy plynového kotle při dodržení všech záručních podmínek. Všeobecně platí, že po dobu záruky o váš plynový kotel pečuje servisní firma, která plynový kotel uvedla do provozu a je uvedena ve vyplněném záručním listu.

V případě nedodržení či porušení záručních podmínek záruka vztahující se na plynový kotel zaniká. Opravy plynových kotlů poté hradí zákazník v plné výši včetně cestovného.

Nárok na bezplatné provedení záruční opravy u kotle zaniká:

 • Při porušení záručních podmínek vydaných výrobcem plynového kotle.
 • Nejsou-li předloženy příslušné doklady od plynového kotle.
 • Schází-li označení plynového kotle výrobním číslem, datakodem nebo je výrobní číslo či datakod nečitelný.
 • Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu.
 • Jedná-li se o opotřebení plynového kotle v důsledku neobvyklého užívání.
 • Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze.
 • Jedná-li se o vady čerpadel, výměníků, třícestných ventilů, plynových armatur, hořáků a podobně, které jsou způsobeny nečistotami z otopného systému, vodovodního řadu, plynovodů nebo nečistotami ve vzduchu pro spalování.
 • Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezavěním v důsledku špatného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného režimu nižší, než-li rosný bod spalin.
 • V případě škod způsobených při přepravě plynového kotle.
 • V případě vad způsobených živelnou katastrofou.

Pozáruční servis plynových kotlů Immergas

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je pravidelný roční servis jednou z podmínek pro přiznání záruky. Ale i u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelný každoroční servis. Tato pravidelná servisní prohlídka - roční kontrola - plynového kotle se provádí mimo topnou sezónu (duben – srpen).

Během této prohlídky se kotel vyčistí od prachu a nečistot (a to zejména hořáková souprava, kotlové těleso a výměník).

Dále se provádí kontrola a případné seřízení výkonu kotle, kontrola a odzkoušení všech bezpečnostních prvků plynového kotle, kontrola těsnosti plynových součástí kotle i kontrola těsnosti připojení kotle na domovní plynovod.

Samozřejmostí při servisních prohlídkách plynových kotlů je i okamžité odstranění zjištěných závad. Servisní prohlídku plynového kotle a cestovné hradí zákazník (dle platného ceníku firmy).

Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď:   KONTAKT

Než zavoláte technika

V případě, že jste se rozhodli nás kontaktovat, pozorně si přečtěte následující pokyny:

 • Zkontrolujte, zda je otevřený přívod plynu.
 • Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle, například pomocí stolní lampičky
 • Pokud je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka, vyřaďte ji z okruhu.
 • Nehřejí-li radiátory i přes funkční plynový kotel, zkontrolujte stav vody na ukazateli u plynového kotle.
 • Pokud plynový kotel ohřívá teplou vodu a nesepne na topení (radiátory jsou studené), zkontrolujte baterie v termostatu. I zdánlivě fungující baterie mohou způsobovat selhání kotle.
 • Naše služby jsou dostupné v okruhu 50 km od Plzně.

Pokud jsme vám nepomohli tímto drobným návodem, kontaktujte náš dispečink, kde si můžete objednat návštěvu servisního technika.

TELEFONNÍ ČÍSLO NA DISPEČINK
+420 377 539 521
(v době nepřítomnosti záznamník)


Abychom mohli úspěšně vyřídit Vaši objednávku, prosíme Vás, abyste si před tím, než zavoláte, připravili několik základních údajů:

 • Typ kotle – ze záručního listu, např. Immergas Avio 24
 • Vaši celou adresu a telefon, nejlépe mobilní číslo.
 • Pokud není nikdo přítomen, je v provozu záznamník, kam namluvte svůj požadavk na servis kotle. Ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.
 • Pro pravidelnou servisní prohlídku (tzn. prevenci) preferujte termíny v období od 1. dubna do 31. července. Zabráníte tím dlouhým čekacím lhůtám na tuto službu, požadovanou bohužel převážně při náběhu topné sezóny.

BCB Plzeň © 2015