BCB Plzeň, spol.s r.o.


    
N o v i n k y www.bcb-plzen.eu
   N o v i n k y   p r o   r o k   2 0 1 6

Nová regulace EMS 2

Firma Junkers – Bosch Thermotechnik, zabývající se již více jak jedno století vývojem a výrobou tepelné techniky, je co do objemu produkce jednou z největších v Evropě. Neustálým zdokonalováním již léta prověřených funkcí kotle se vytvářejí i možnosti vývoje k tomu vhodných regulací. Příkladem je nová řada prostorových a ekvitermních (na povětrnostních vlivech závislých) regulátorů s obchodním označením EMS 2. Od předchozí řady regulátorů se nová řada liší především zdokonalenou komunikací s nadřazenými systémy.

Regulátor pro jeden topný okruh nebo dálkové ovládání CR 100, CW 100:

 • pro 1 topný okruh
 • program ohřevu TUV
 • alternativa pokojového regulátoru nebo jako ekvitermní regulátor
 • náhrada za FR 120 a FW 120

Regulátor až pro 4 topné okruhy CW 400:

 • pro 4 topné okruhy (bez dálkového ovládání)
 • možné až 2 okruhy ohřevu TUV
 • ekvitermní regulátor
 • náhrada za FW 200 a FW 500

Modulační pokojový regulátor CR 10:

 • pro jeden nesměšovaný okruh
 • nemá časový program
 • změna pokojové teploty
 • dálkové ovládání
 • náhrada za FR 10

Nová řada regulátorů EMS 2 bude k dispozici na konci roku 2015.BCB Plzeň © 2015

Vícenásobné odtahy LAS pro kondenzační kotle

Systém vícenásobného odtahu Junkers pro kondenzační kotle umožňuje výměnu stávajících konvenčních kotlů za moderní, ekologické a vysoce účinné kondenzační kotle v etážových bytech. Systém využívá stávající komín do kterého je vloženo speciálně zkonstruované plastové potrubí odtahu spalin a volný prostor vzniklý mezi stěnou komínu a odtahu slouží k přívodu vzduchu pro spalování. Sanační náklady jsou tím redukovány na minimum. Díky přetlakovému způsobu provozu bylo možné použít malé průměry trubek odtahu spalin. Tím je umožněna výměna i v případě stísněných stavebních podmínek. V případě příliš malého průměru komínu bývá vícenásobný odtah LAS často jediným řešením. Další významnou výhodou je, že tvořící se kondenzát může být z kotle odveden pomocí systému odtahu spalin tzn., že není potřeba žádných dodatečných stavebních úprav. Vícenásobné odtahy LAS pro kondenzační kotle mohou být použity jak pro renovace, tak i pro novostavby. Není přitom rozhodující, zda budou všechny kotle vyměněny naráz nebo postupně. Přetlakový, stavebnicový systém vícenásobného odtahu spalin kondenzačních kotlů umožňuje napojení až 5-ti kotlů do společného odtahu.

  Další informace (pdf)