BCB Plzeň, spol.s r.o.


    
Odkouření www.bcb-plzen.eu
   Odkouření
Správné řešení přívodu vzduchu pro spalování a vedení odtahu spalin je velice důležité již ve fázi navrhování a projektování. Junkers nabízí široký program příslušenství pro odtah spalin pro kondenzační kotle, který umožňuje realizaci nejrůznějších variant a jsou pro dané přístroje certifikovány. Rozlišujeme několik základních způsobů řešení odtahu spalin:

 • závislý nebo nezávislý na vzduchu v prostoru instalace
 • vedení odtahu spalin vodorovné nebo svislé
 • vedení koncentrickým potrubím nebo oddělenými trubkami
 • skrz obvodovou stěnu, sedlovou nebo plochou střechu
 • komínovou šachtou nebo po fasádě
 • pevným potrubím nebo flexibilními trubkami
 • a mnoho dalších variant


Požadavky na systém odtahu spalin pro klasické plynové kotle

Od roku 2016 jsou v kategorii klasických plynových kotlů v prodeji pouze kotle s přirozeným odtahem spalin do komína.

Komín musí mít příslušný průměr, délku a vyvložkování pro plynový přístroj daného výkonu, musí vyhovovat platným normám a předpisům a mít platnou revizi. V tomto případě se jedná o odtah spalin pro přístroje závislé na vzduchu v prostoru instalace a spaliny jsou odváděny přirozeným komínovým tahem, vznikajícím na základě různých teplot v různých výškách příslušného komínu. Pro tento způsob odtahu spalin je potřeba dle předpisů zajistit a zkontrolovat dostatečné množství přívodního vzduchu pro spalování navrženého plynového kotle. Tuto kontrolu provede a potvrdí odpovědný revizní technik na komíny.


Požadavky na odkouření pro průtokové ohřívače TUV HydroCompact

Ohřívačře TUV HydroCompact jsou spotřebiče nezávislé na prostoru instalace – ohřívač si bere vzduch pro spalování koncentrickým potrubím z venkovního prostoru a většinou přetlakem jsou spaliny vytlačovány ventilátorem a potrubím do venkovního prostoru buď vodorovně skrz obvodovou stěnu nebo svisle skrz střechu.

Koaxiální odkouření pro průtokové ohřívače TUV HydroCompact (ø 60/100 mm)

Typ

Popis

Cena bez DPH (Kč)

AZ 361

Odkouření do strany (vodorovné) 425-725 mm s kolenem

1.950,-   

AZ 362

Odkouření do strany (vodorovné) 810 mm s kolenem

1.590,-   

AZ 363

Prodloužení 350 mm

590,-   

AZ 364

Prodloužení 750 mm

790,-   

AZ 365

Prodloužení 1500 mm

1.560,-   

AZ 366

Koleno 90°

590,-   

AZ 367

Koleno 45° (2x)

1.250,-   

AZ 368

Vodorovné ukončení (365 mm) s adaptérem

1.590,-   

AZ 369

Odkouření svislé 1460 mm - černé

3.090,-   

AZ 370

Adaptér 60/100

990,-   

AZ 371

Manžeta svislého odkouření - plochá střecha

1890,-   

AZB 925

Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá - černá

1.1400,-   

AZB 923

Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá - červená

1.100,-   

AZ 374

Jímač kondenzátu - horizontální

1.890,-   

AZ 375

Jímač kondenzátu - vertikální

1.890,-   Požadavky na systém odtahu spalin pro plynové kondenzační kotle

Plynové kondenzační kotle vyžadují speciální plastové nebo kovové systémy přívodu vzduchu a odtahu spalin, které jsou přizpůsobeny požadavkům kondenzační technologie, např. požadavku na vodotěsnost (je nutné odvést cca 2,5 litru kondenzátu za hodinu).

Systémy odtahu spalin od Junkers přivádí čerstvý vzduch ke kotli a zároveň odvádějí spaliny do venkovního prostředí. Podle místa instalace jsou možné následující varianty odtahu spalin:

 • Vzduch a spaliny koncentrickou trubkou svisle střechou
 • Vzduch a spalin koncentrickou trubkou vodorovně skrz obvodovou stěnu
 • Spaliny a spalovací vzduch šachtou v protiproudu
 • Spaliny šachtou, spalovací vzduch z prostoru nebo skrz obvodovou stěnu
 • Spaliny po fasádě, spalovací vzduch zvenku

Příslušenství pro odtah spalin Junkers pro kondenzační kotle jsou k dispozici jak s pevným potrubím tak i s flexibilními trubkami, kterých se využívá zejména při modernizaci a rekonstrukci starších objektů, kde je nutné umístit vedení odtahu spalin zalomenými šachtami nebo šachtami s malými průřezy.

Kondenzační kotle ve spojení s moderním systémem odtahu spalin lze umístit téměř kdekoliv v domě. Tato rozmanitost vedení odtahu spalin usnadňuje použití kondenzační technologie nejen v novostavbách, ale i při modernizaci vytápění ve stávajících systémech.

Koaxiální odkouření pro kondenzační kotle Cerapur (ø 80/125 mm)

Typ

Popis

Cena bez DPH (Kč)

AZB 918

Odkouření do strany (vodorovné) délka 1200 mm s kolenem, průměr 80/125 mm

3.690,-   

AZB 601/2 Odkouření svislé - délka 1277 mm - černé, průměr 80/125 mm

2.500,-   

AZB 602/2 Odkouření svislé - délka 1277 mm - červené, průměr 80/125 mm

3.600,-   

AZB 919 Odkouření svislé - délka 1277 mm - černé, průměr 80/125 mm (vč. adaptéru)

2.700,-   

AZB 600/3 Odkouření do strany (vodorovné) délka 1200 mm s T-kusem, průměr 80/125 mm

3.400,-   

AZB 603/1 Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, průměr 80/125 mm

1.240,-   

AZB 604/1 Prodloužení 500 mm, průměr 80/125 mm

720,-   

AZB 605/1 Prodloužení 1000 mm, průměr 80/125 mm

1.030,-   

AZB 606/1 Prodloužení 2000 mm, průměr 80/125 mm

2.000,-   

AZB 607/1 Koleno 90°, průměr 80/125 mm

900,-   

AZB 608/1 Koleno 2x45°, průměr 80/125 mm

1.400,-   

AZB 931 Adaptér, průměr 80/125 mm

940,-   

AZB 938

Koleno 90° s revizním otvorem, průměr 80/125 mm

1.900,-   

AZ 136

Manžeta svislého odkouření - plochá střecha

580,-   

AZB 923

Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 45° - červená

1.100,-   

AZB 925

Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 45° - černá

1.140,-   Koaxiální odkouření pro kondenzační kotle Cerapur (ø 60/100 mm)

Typ

Popis

Cena bez DPH (Kč)

AZB 907

Trubka odkouření s revizním otvorem, průměr 60/100 mm

1.600,-   

AZB 908 Prodloužení 1000 mm, průměr 60/100 mm

940,-   

AZB 909 Prodloužení 500 mm, průměr 60/100 mm

620,-   

AZB 910 Koleno 90°, průměr 60/100 mm

680,-   

AZB 911 Koleno 2 x 45°, průměr 60/100 mm

1.400,-   

AZB 916 Sada vodorovného odkouření s kolenem délkou 395 až 615 mm, s měřícími body vč. připojovací příruby, průměr 60/100 mm

2.600,-   

AZB 917 Sada svislého odkouření s koncovkou, vč. adaptéru, délka 1169 mm, černé, průměr 60/100 mm

2.400,-   

Adaptér 60/100 Připojovací adaptér s měřícími body, průměr 60/100 mm

940,-   BCB Plzeň © 2018
Výběr z odkouření
AZ 361 Odkouření do strany (vodorovné) 1000 mm s kolenem


AZ 364 Prodloužení 750 mm


AZ 366 Koleno 90° s dvojitou trubkou


AZ 367 Koleno 2x45° s dvojitou trubkou


AZB 925 Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 50°


AZ 136 Manžeta svislého odkouření - plochá střecha