BCB Plzeň, spol.s r.o.


    
Solární ohřev www.bcb-plzen.eu
   SOLÁRNÍ SYSTÉMY JUNKERS PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
Základy solární techniky

Slunce nám poskytuje energetický potenciál, který lze bez omezení využívat. Pokud se domníváte, že v našich zeměpisných šířkách nestačí slunce pro přípravu teplé vody, pak se mýlíte. Od severu po jih ČR stačí intenzita oslunění k tomu, aby sluneční energie pokryla v průměru minimálně 60% z celkového množství energie potřebné pro přípravu teplé vody. V létě toto pokrytí činí až 100%. V ostatních měsících zajišťuje Váš topný systém s kotlem doohřev solárně ohřívané vody na požadovanou teplotu.
Při solární podpoře vytápění se pohybuje úspora energie pro přípravu teplé vody a vytápění, dle tepelné izolace a spotřebě tepla, v rozmezí 15% až 35%. V kolektoru může být využito nejen přímé oslunění, ale i difúzní záření. Díky tomu může kolektor přijímat až 300 W/m2 energie i ve dnech pod mrakem.

Princip funkce solárního systému Schema solárního systému

Slunce ohřívá v kolektoru absorbér a v něm cirkulující teplonosnou kapalinu. Ohřátý roztok je transportován oběhovým čerpadlem k spodnímu výměníku tepla solárního zásobníku a předává zde svoji tepelnou energii teplé vodě v zásobníku.
Regulátor teplotního rozdílu zapne oběhové čerpadlo solárního okruhu pouze tehdy, když je teplota v kolektoru vyšší, než ve spodní části zásobníku. Teplotní rozdíl je indikován příslušnými teplotními čidly na kolektoru a na solárním zásobníku.
Při příliš nízkém oslunění může být solární zásobník doohřán přes topný kotel. Pomocí horního výměníku tepla v solárním zásobníku je teplá voda ohřívána na požadovanou hodnotu dle nastavení regulátoru.
Tepelným vrstvením v stojícím zásobníku zůstává doohřev omezen na horní část zásobníku, takže doohřev kotlem je využíván co nejméně.

Složky solárního systému Sluneční kolektor pro montáž na střechu

Sluneční kolektor
"Srdcem" každého solárního systému je solární kolektor. Ten přijme přes absorbér sluneční paprsky a přemění je v teplo. V tenkých trubkách absorbéru proudící teplonosná kapalina - směs vody a prostředku proti zamrznutí - protéká absorbérem, přitom se zahřívá a dopravuje teplo do solárního zásobníku teplé vody.

Solární ploché kolektory Junkers FKC-2S (pro svislou montáž) a FKC-2W (pro vodorovnou montáž) disponují jak vynikající izolací, tak i velice účinnými povlaky absorbéru, které zaručují vysokou účinnost. Kolektory se hodí pro všechny druhy umístění (do střechy, nad střechu i na plochou střechu) a přitom dobře vypadají. Rozměry kolektoru 2076 x 1145 x 90 mm, absorbční plocha 2,37 m2, hmotnost 41 kg.

Trubicové vakuové kolektory pro svislou montáž VK120-1 (6 trubic) se na Vaší střeše budou skvěle vyjímat. Nespočívá to jen v jejich ušlechtilém vzhledu, ale též v jejich výjimečném výkonu, který oceníte především v přechodných období. To jim v poměru k ploše kolektoru a vysoké technické kvalitě umožňuje dosahovat po mnoho let vysokých tepelných zisků. Vakuové kolektory se dodávají v samostatných setech bez kotle a jsou tak variabilnější pro různé topné systémy. Rozměry kolektoru: 1947 x 624 x 85 mm.


Solární kolektory
Typ Popis Cena Kč
(bez DPH)
FKC-2S solární kolektor pro svislou montáž 16.700,-
FKC-2W solární kolektor pro vodorovnou montáž 16.700,-
VK 120-2 CPC vakuový solární kolektor pro svislou montáž-6 trubic 19.700,-


Solární zásobník
Solární zásobník Solární zásobníky teplé vody s tlakuvzdornou smaltovanou ocelovou nádrží a pláštěm z PVC-fólie s podkladem z měkké pěny.
Solární zásobníky jsou vybaveny dvěma výměníky tepla. Spodní výměník tepla je určen pro připojení k solárnímu systému a je zhotovený z oceli. Na straně teplé vody jsou výměníky tepla a nádrž zásobníku chráněny smaltem. V kolektoru zahřátá teplonosná kapalina protéká skrz spodní výměník a předává své teplo teplé vodě. Čerpadlo dopravuje následně ochlazenou teplonosnou kapalinu zpět do kolektorů k novému ohřevu.
Pokud energie získaná ze slunečních kolektorů někdy nepostačuje, pak existuje možnost přes horní topný registr doohřát topným kotlem teplou vodu. Tento druhý topný registr slouží pouze pro doohřev teplé vody.
Barevné provedení zásobníku bílo-šedivé. Zásobníky jsou osazeny ochrannou anodou.


Solární zásobníky pro přípravu teplé vody
Typ zásobníku   WST 290-5SCE WST 400-5SCE WS 500-5 P1 B
Rozměry zásobníku (výška x průměr) mm 1835 x 600 1835 x 670 1870 x 850
Hmotnost zásobníku kg 130 185 205
Cena (bez DPH) 35.700,- 42.200,- 51.000,-
Horní spirála - doohřev topným kotlem
Počet závitů topné spirály   7 7 7;
Užitný obsah celkem l 286 364 449
Užitný obsah bez solárního topení l 132 150 184
Objem otopné vody l 5 6,5 8,5
Otopná plocha m2 0,8 1 1,30
Množství oběhové vody l/h 1300 1300 1300
Spodní spirála - solární okruh
Počet závitů topné spirály   13 13 13
Užitný obsah l 286 364 449
Objem otopné vody l 10,4 12,2 13,0
Otopná plocha m2 1,45 1,75 1,90
Množství oběhové vody l/h 1300 1300 1300

Regulace
Regulace řídí a kontroluje solární systém při ohřevu teplé vody a při podpůrném vytápění. Průtok solárním systémem je regulován v závislosti na rozdílných teplotách v solárním systému, dle požadavku na odběr teplé vody.
Řízení solárního systému je realizováno v provozu ohřevu teplé vody solárním regulátorem TDS nebo modulem MS. Pro měření množství tepla slouží sada WMZ, obsahující měřící díl průtočného množství s výstupem načítíní impulsů, 2 teplotní čidla, 2 ponorná pouzdra a 2 plochá těsnění.

Solární stanice
V solární stanici jsou sloučeny různé komponenty do kompaktní jednotky.
Čerpadlo solárního okruhu dopravuje teplonosnou kapalinu skrz solární systém a tím teplo od kolektoru do zásobníku.
Bezpečnostní skupina se skládá z pojistného ventilu s manometrem a přípoj pro expanzní nádobu a k naplnění/vypráznění systému.
Samotížná brzda zabraňuje tepelně podmíněnému proudění teplonosné kapaliny a tím znemožňuje, aby se zásobník teplé vody přes studený kolektor ochlazoval.

Další konstrukční části
Jedná se o solární expanzní nádobu SAG pro solární okruh, odvzdušňovací nádobu ELT, směšovač topné vody TWM, solární kapalinu SFF.


Solární sety Junkers

Různé prvky k realizaci solárního systému pro přípravu teplé vody jsou sestaveny do solárních setů Junkers. V nich jsou obsaženy solární kolektory FKC-2S nebo FKC-2W, montážní příslušenství, odvzdušňovací nádoba ELT 5, solární stanice AGS , solární expanzní nádoba SAG, solární kapalina SFF a solární regulátor TDS nebo modul MS. Rozdílné sety jsou uzpůsobeny k často se vyskytujícím velikostem systému.

Cenově zvýhodněné solární sety s FKC kolektory na šikmou střechu
Typ Popis Cena Kč
(bez DPH)
Solar paket Basic FKC Samostatný solární set pro přípravu teplé vody
Set obsahuje 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 45-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci TDS 100-2, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
82.900,-
Solar paket Smart 14 FKC Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Smart
Set obsahuje kondenzační kotel ZSB 14-3 CE Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 45-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
113.700,-
Solar paket Smart 22 FKC Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Smart
Set obsahuje kondenzační kotel ZSB 22-3 CE Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 45-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul ISM 1, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
114.800,-
Solar paket Comfort 16 FKC Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 45-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci FW 120, solární modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
123.000,-
Solar paket Comfort 28 FKC Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 28-3 E Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 45-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
124.100,-
Solar paket Compact FKC Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzační jednotkou CerapurModul Solar
Set obsahuje kondenzační jedmotku ZBS 22/210 S-3 MA, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 45-2, regulaci CW 400, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5
133.400,-
Solar paket Vytápění Comfort 16 FKC Solární set pro podporu vytápění s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 5x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 45-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 200, exp. nádobu SAG 25, nemrznoucí kapalinu WTF 25 a WTF 10, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník CS 750 C, plášť k CS 750 C0, termostatický směšovač TWM 20, trojcestný přepínací ventil DWU 20
221.600,-

Cenově zvýhodněné solární sety s FKC kolektory na plochou střechu
Typ Popis Cena Kč
(bez DPH)
Solar paket Basic FKC-PS Samostatný solární set pro přípravu teplé vody
Set obsahuje kolektory 2x FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 47-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci TDS 100-2, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT, solární zásobník WST 290-5SCE
89.100,-
Solar paket Smart 14 FKC-PS Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem ZSB 14-3 CE
Set obsahuje kondenzační kotel ZSB 14-3 CE Cerapur Smart, kolektory 2x FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 47-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT, solární zásobník WST 290-5SCE
119.900,-
Solar paket Smart 22 FKC-PS Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Smart
Set obsahuje kondenzační kotel ZSB 22-3 CE Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 47-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
121.000,-
Solar paket Comfort 16 FKC-PS Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 47-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
129.300,-
Solar paket Comfort 28 FKC-PS Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 28-3 A Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 47-2, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník WST 290-5SCE
130.300,-
Solar paket Compact FKC-PS Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzační jednotkou CerapurModul Solar
Set obsahuje kondenzační jedmotku ZBS 22/210 S-3 MA, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 47-2, regulaci CW 400, nemrznoucí kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5
141.700,-
Solar paket Vytápění Comfort 16 FKC-PS Solární set pro podporu vytápění s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 A Cerapur Comfort, 5x kolektor FKC-2S, střešní uchycení, připojovací set FS 47, solární stanici AGS 5, připojení AAS 1, regulaci CW 400, solární modul MS 200, exp. nádobu SAG 25, nemrznoucí kapalinu SFF 20 a SFF 10, odvzdušnění ELT 5, solární zásobník CS 750 C, plášť k CS 750 C, termostatický směšovač TWM 20, trojcestný přepínací ventil DVS-DU
226.800,-

Cenově zvýhodněné solární sety s VK kolektory na šikmou střechu
Typ Popis Cena Kč
(bez DPH)
Solar paket Comfort 16 VK 120-2 Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem ZSBR 16-3 E
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 3x kolektory VK 120-2 CPC, střešní uchycení, připojovací set FS 119, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, modul MS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFV 20 a SFV 10, 2x zrcadl. mezi 2 kolektory, předřadnou nádobu VSG 6, solární zásobník WST 290-5SCE
165.700,-
Solar paket Vytápění 16 VK 120-2 Solární set pro přípravu teplé vody a podporu vytápění s kondenzačním kotlem ZSBR 16-3 E
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 7x kolektory VK 120-2 CPC, střešní uchycení, připojovací set FS 119, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, modul MMS 200, exp. nádobu SAG 50, nemrznoucí kapalinu 2x SFV 20, solární zásobník SP 750 Solar, plášť k SP 750, předřadnou nádobu VSG 12, 6x zrcadl. mezi 2 kolektory, VF a SF 4 čidlo
290.200,-
Solar paket Vytápění Basic VK 120-2 Samostatný slární set pro přípravu teplé vody a podporu vytápění, možná kombinace s různými plynovými kotli
Set obsahuje 7x kolektory VK 120-2 CPC, střešní uchycení, připojovací set FS 119, regulaci regulátor CS 200, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, exp. nádobu SAG 50, modul MS 200 nemrznoucí kapalinu 2x SFV 20, solární zásobník CS 750 C, plášť k CS 750 C, předřadnou nádobu VSG 12, VF a SF 4 čidlo
258.300,-

Cenově zvýhodněné solární sety s VK kolektory na plochou střechu
Typ Popis Cena Kč
(bez DPH)
Solar paket Comfort 16 VK 120-2 PS Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 3x kolektory VK 120-2 CPC, střešní uchycení, připojovací set FS 120, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW 400, modul MS 200, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu SFV 20 a SFV 10, 2x zrcadl. mezi 2 kolektory, předřadnou nádobu VSG 6, solární zásobník WST 290-5SCE
165.700,-
Solar paket Vytápění 16 VK 120-2 PS Solární set pro přípravu teplé vody a podporu vytápění s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 7x kolektory VK 120-2 CPC, střešní uchycení, připojovací set FS 120, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci FW 200, modul mS 200, exp. nádobu SAG 50, nemrznoucí kapalinu 2x SFV 20, 6x zrcadl. mezi 2 kolektory, předřadnou nádobu VSG 12, solární zásobník CS 750 C, plášť k CS 750 C, VF a SF 4 čidlo
290.200,-
Solar paket Vytápění Basic VK 120-2 PS Samostatný solární set pro přípravu teplé vody a podporu vytápění možná kombinace s různými plynovými kotli
Set obsahuje 7x kolektory VK 120-2 CPC, střešní uchycení, připojovací set FS 120, regulaci CS 2000, solární stanici AGS 10-2, připojení AAS 1, exp. nádobu SAG 50, nemrznoucí kapalinu 2x SFV 20, solární zásobník CS 750 C, plášť k CS 750 C, VF a SF 4 čidlo, předřadnou nádobu VSG 12
258.300,-


     Další informace (pdf)
Junkers-Cerapur

BCB Plzeň © 2018


Solární komponenty
Plochý kolektor FKC-2S


Solární regulátor TDS 100-2


Solární stanice AGS-10-2


Solární expanzní nádoba SAG


Směšovač teplé vody TWM


Sada pro měření množství tepla WMZ 5-2