RICOM BCB
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Při provozu nízkoteplotních a kondenzačních kotlů vznikají agresivní kondenzáty obsahující kyseliny. Z tohoto důvodu jsou na vlastnosti materiálů použitých k výrobě komínových vložek kladeny vysoké požadavky z hlediska jejich chemické odolnosti, tepelné propustnosti, plynotěsnosti atd. Jako nejlepší řešení se nabízejí systémy vyráběné ze speciálních konstrukčních plastů jako např. RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX, jejichž nízká hmotnost a technické řešení na bázi hrdlových spojů umožňují snadnou a rychlou instalaci.
V roce 2004 vyvinula firma RICOMgas systém RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX z nového plastového materiálu PP a PPs. Komínové vložky z tohoto materiálu najdou použití u spotřebičů na plynná a kapalná paliva, a to jak v přetlakovém, tak i v podtlakovém provozu. Jsou povoleny pro spotřebiče s max. výstupní teplotou spalin 120°C. (Zkušební teplota dle harmonizované normy ČSN EN ISO 306 >150°C.)
Materiál PP a PPs se vyznačuje téměř neomezenou životností, extrémní odolností vůči agresivním kondenzátům, UV-záření a vysokou tepelnou stálostí. Mechanické a chemické vlastnosti tohoto materiálu jsou nastaveny pro speciální požadavky topného sektoru.
Především jeho extrémní odolnost vůči kondenzátům a vysoká životnost zaručují systémům RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX dobrou konkurence schopnost.
Trubky a tvarovky systémů RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX jsou vzájemně spojovány hrdlovými spoji. Do hrdlových spojů vložené těsnění zaručuje absolutní těsnost systému proti spalinám a stékajícímu kondenzátu a umožňuje jak podtlakový, tak i přetlakový provoz.
V systémech RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX najde uplatnění dvoubřité těsnění z vysoce kvalitního, pro použití v komínových vložkách silikonového nebo jiného vhodného eleastomeru.
Při montáži komínových systémů hraje velkou roli jejich váha. Systém RICOMGas® vyniká vůči ostatním používaným materiálům svou nízkou hmotností.
Nízká tepelná prostupnost znamená dobré izolační vlastnosti. Tato vlastnost v kombinaci s použitou sílou stěny jednotlivých komponentů snižuje množství odevzdaného tepla na okolí komínové vložky na minimum.

Odkouření mezi kotlem a komínem je řešeno jednotrubkovým nebo koncentrickým odkouřením. Materiál plast nebo hliník, jednotrubkové odkouření hliník   Ø 60, 80 a 100 mm, plast   Ø 75, 110 a 125 mm, koncentrické odkouření plast nebo hliník   Ø 60/100, 80/125 a 100/150 mm.