Home › Zařízení na úpravu vody

ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY

Nabízíme úpravu vody pro různé systémy

  • jednoduchý a cenově dostupný způsob úpravy pitné vody.
  • možnost úpravy vody pro byty, rodinné domy, chaty, chalupy, menší provozovny ap.
  • nabízené přístroje slouží pro zamezení tvorby vodního kamene a odstranění už vytvořených pevných usazenin, pro odstranění mechanických nečistot, zákalu, rzi ap.


Přístroje EZV®

Přístroje EZV® jsou určeny pro ochranu potrubních rozvodů užitkové a průmyslové vody a vestavěných zařízení, zejména proti tvorbě vodního kamene a jiných úsad a zamezení koroze trubek. Voda je upravována pomocí dynamického elektromagnetického pole, vytvářeného cívkami, navinutými na potrubí. Naruší se tak elektrostatické vazby iontů některých minerálních látek, zejména vápníku a hořčíku, a získá se tak voda, která má po několik dnů pozitivní vlastnosti vody měkké. Nevznikají tedy tvrdé vápenné úsady a dokonce již vzniklé inkrusty jsou účinně uvolňovány. Z tohoto důvodu přístroje EZV® jsou určené na úpravu vody všude tam, kde následkem tepelných nebo tlakových změn dochází k tvorbě pevných úsad. Působením přístroje voda na určitou dobu získává vlastnosti vody měkké, tedy nejenže nevytváří tvrdé inkrusty, ale má navíc schopnost uvolňovat staré nánosy. Tak je v mnoha případech možné předejít chemickému čistění starých systémů.
Více...


EZV Kombi

Zařízení EZV KOMBI vzniklo jako realizace myšlenky, spojit všechny v praxi ověřené a nejpoužívanější způsoby úpravy vody do jednoho zařízení. Snažíme se tak projektantům, stavitelům a pod. ušetřit od pracného přehlížení katalogů a hledání vhodného typu filtru, úpravy vody, nabídkou jednoho uceleného zařízení, které komplexně řeší všechny tyto jejich požadavky vhodným spojením v praxi ověřených, účinných a hlavně cenově přístupných komponentů do jednoho celku - EZV KOMBI.
Více...

Filtry na mechanické nečistoty “PIGI”

Samočisticí filtry “PIGI” zachytávají z vody všechny nečistoty o rozměrech větších jako 100 µm (písek, usazeniny,…). Lze je použít na ochranu různých typů rozvodů a zařízení (regulátory tlaku, ventily, čerpadla, výtokové armatury,…). Zachycené nečistoty a usazeniny se z filtru jednoduše a rychle odvedou otevřením ventilu v spodní části filtru.
Více...