Home › Servis

PRODEJ     MONTÁŽ     UVÁDĚNÍ DO PROVOZU     ZÁRUČNÍ
A  POZÁRUČNÍ SERVIS  PLYNOVÝCH KOTLŮ  A  OHŘÍVAČŮ VODY


CERTIFIKOVANÉ SERVISNÍ MÍSTO

JunkersInformace o servisu pro majitele kotlů Immergas ... zde  a Ferroli ... zde.


ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Zajistíme Vám kompletní servis - uvedení do provozu, školení obsluhy, záruční a pozáruční opravy a pravidelné servisní prohlídky kotlů a zásobníků TUV Junkers - Bosch.
Poskytneme Vám technickou pomoc při instalaci, obsluze, provozu a regulaci tepelné techniky.

Servisovaná zařízení

 • Junkers - plynové závěsné kotle, závěsné kondenzační kotle, plynové stacionární litinové kotle, plynové průtokové ohřívače vody, přímo a nepřímotopné ohřívače vody
 • Bosch - plynové závěsné kondenzační kotle, elektrokotle, nepřímotopné ohřívače vody

Náš tým školených servisních techniků vyřeší Váš problém v nejkratší možné době.

Ceník servisních činností naleznete ... zde.
Osvědčení a certifikáty naleznete ... zde.

K seřizování a kontrole kotlů používáme velmi kvalitní a spolehlivé přístroje, jako je špičkový analyzátor spalin Testo 330-2LL nebo Testo 310 pro seřízení optimálního spalování, digitální manometr Testo 510 pro seřízení tlaků plynu na tryskách, citlivý a přesný přenosný detektor hořlavých plynů a par GI-03M, a další přístroje.

Servis plynových kotlů

Pod pojmem servis kotlů rozumíme opravy plynového kotle a seřízení a odzkoušení funkčnosti plynového kotle. Porucha plynového kotle může vzniknout kvůli maličkosti, v případě vážných poruch se oprava řeší výměnou náhradního dílu.

Nejčastější závadou plynového kotle bývá často maličkost, proto zde uvádíme přehled nejběžnějších závad:

 • Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
 • Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení ionizace.
 • Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
 • Zavřený uzávěr přívodu plynu.
 • V uzavřeném oběhu ústředního topení je nedostatečné množství vody.

Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Měření spalin analyzátorem TESTO 310 nebo TESTO 330, vyhotovení protokolu o měření emisí dle TPG 704 01 čl. 8.3.2.

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B (tj. spotřebičů, které odebírají spalovací vzduch přímo z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny odvádějí do vnějšího prostředí komínem nebo kouřovodem) do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, musí z bezpečnostních důvodů provést měření:
a) koncentrace CO ve spalinách;
b) koncentrace CO v ovzduší u spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou;
c) tahu komína;
d) teploty spalin.
Podle platných TPG 704 01 čl. 8.3.2 má servisní technik povinnost provádět tato měření.
Dle čl. 8.3.3 na základě hodnot CO naměřených ve spalinách stanoví revizní technik v revizní zprávě plynového zařizení, návrh termínu provedení servisu spotřebiče. V případě koncentrace CO vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu.

Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodnému umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory. (Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou - plynové kotle, průtokové ohřívače vody, topidla...).

Ceník servisních činností naleznete ... zde.
Osvědčení a certifikáty naleznete ... zde.


Záruční opravy plynových kotlů

Délka poskytované záruky a záruční podmínky plynového kotle jsou uvedeny v záručním listu, který je dodáván jako základní příslušenství při koupi plynového kotle. V případě poruchy má zákazník nárok na bezplatné provedení opravy plynového kotle při dodržení všech záručních podmínek. Všeobecně platí, že po dobu záruky o váš plynový kotel pečuje servisní firma, která plynový kotel uvedla do provozu a je uvedena ve vyplněném záručním listu.

V případě nedodržení či porušení záručních podmínek záruka vztahující se na plynový kotel zaniká. Opravy plynových kotlů poté hradí zákazník v plné výši včetně cestovného.


Nárok na bezplatné provedení záruční opravy u kotle zaniká:

 • Při porušení záručních podmínek vydaných výrobcem plynového kotle.
 • Nejsou-li předloženy příslušné doklady od plynového kotle.
 • Schází-li označení plynového kotle výrobním číslem, datakodem nebo je výrobní číslo či datakod nečitelný.
 • Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu.
 • Jedná-li se o opotřebení plynového kotle v důsledku neobvyklého užívání.
 • Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze.
 • Jedná-li se o vady čerpadel, výměníků, třícestných ventilů, plynových armatur, hořáků a podobně, které jsou způsobeny nečistotami z otopného systému, vodovodního řadu, plynovodů nebo nečistotami ve vzduchu pro spalování.
 • Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezavěním v důsledku špatného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného režimu nižší, než-li rosný bod spalin.
 • V případě škod způsobených při přepravě plynového kotle.
 • V případě vad způsobených živelnou katastrofou.

Pozáruční servis plynových kotlů

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je pravidelný roční servis jednou z podmínek pro přiznání záruky. Ale i u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelný každoroční servis. Tato pravidelná servisní prohlídka - roční kontrola - plynového kotle se provádí mimo topnou sezónu (duben – srpen).

Během této prohlídky se kotel vyčistí od prachu a nečistot (a to zejména hořáková souprava, kotlové těleso a výměník).

Dále se provádí kontrola a případné seřízení výkonu kotle, kontrola a odzkoušení všech bezpečnostních prvků plynového kotle, kontrola těsnosti plynových součástí kotle i kontrola těsnosti připojení kotle na domovní plynovod.

Samozřejmostí při servisních prohlídkách plynových kotlů je i okamžité odstranění zjištěných závad. Servisní prohlídku plynového kotle a cestovné hradí zákazník (dle platného ceníku firmy).

Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.   KONTAKT

Než zavoláte technika

V případě, že jste se rozhodli nás kontaktovat, pozorně si přečtěte následující pokyny:

 • Zkontrolujte tlak vody v topení. Bývá zpravidla zobrazen na manometru kotle. Měl by být minimálně kolem 1 baru. Pokud je nižší, tlak doplňte dle návodu.
 • Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle, například pomocí stolní lampičky
 • Pokud je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka, vyřaďte ji z okruhu.
 • Zkontrolujte, zda Vám funguje plyn. Například pomocí plynového sporáku. Pokud nemáte sporák, zkuste zkontrolovat, zda není vypadlý regulátor tlaku plynu, který je umístěn v plynovém domku vlevo vedle plynoměru. “Nahození“ se provádí zpravidla stlačením tlačítka nebo páčky (dle typu regulátoru)
 • Pokud plynový kotel ohřívá teplou vodu a nesepne na topení (radiátory jsou studené), zkontrolujte baterie v termostatu. I zdánlivě fungující baterie mohou způsobovat selhání kotle.
 • Pokud na kotli svítí výstražná kontrolka nebo chybový kód, zkuste stisknout odblokovací tlačítko „reset“ dle návodu. Chybový kód, který na displeji svítil, si zapamatujte nebo napište.
 • Ujistěte se, že vlastníte plynový kotel nebo ohřívač vody Junkers nebo Bosch.

Pokud jsme vám nepomohli tímto drobným návodem, kontaktujte náš dispečink, kde si můžete objednat návštěvu servisního technika.

Abychom mohli úspěšně vyřídit Vaši objednávku, prosíme Vás, abyste si před tím, než zavoláte, připravili několik základních údajů:

 • Typ kotle – ze záručního listu  (např. Junkers Ceraclass ZW 24-2 DH AE).
 • Vaši celou adresu a telefon, nejlépe mobilní číslo.
 • Pokud není nikdo přítomen, je v provozu záznamník, kam namluvte svůj požadavk na servis kotle. Ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.
 • Pro pravidelnou servisní prohlídku (tzn. prevenci) preferujte termíny v období od 1. dubna do 31. července. Zabráníte tím dlouhým čekacím lhůtám na tuto službu, požadovanou bohužel převážně při náběhu topné sezóny.
 • Naše služby jsou dostupné v okruhu 50 km od Plzně.

Při objednání uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • zprávu o revizi plynového zařízení
 • zprávu o revizi spalinových cest provedenou po montáži nového spotřebiče
 • příp. revizi elektrického zapojení
 • záruční list od výrobce zařízení s vyplněným prodejcem zařízení a vyplněnou montážní firmou

Tyto revize požadujeme předložit již před návštěvou technika (osobně v kanceláři nebo mailem na  servis@bcb-plzen.eu )

Dispečink: servis@bcb-plzen.eu

tel. +420 377 539 521

V  PŘÍPADĚ  NEPŘÍTOMNOSTI  ZÁZNAMNÍK

Nahoru